Saglik

Saglık


İlçede birinci kademe sağlık hizmeti;5 ocak 2009 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Aile Hekimliği kapsamında 11 Aile Hekimi tarafından verilmektedir.Ayrıca Toplum Sağlığı Merkezinde 1 doktor ve 22 sağlık personeli görev yapmaktadır.(2 hemşire,3 ebe, 2 sağlık memuru,1 tıbbi sekreter,3 teknisyen,2 memur,3 şoför,6 hizmetli)Yine köy ve kasabalardaki 9 sağlık evinde debirer ebe ve hemşire tarafından temel sağlık hizmetleri yürütülmektedir.

Sağlık

İlçemizde Toplum Sağlığı merkezi Yaka Mahallesinde bulunmaktadır. Bu merkezde;

1 adet Doktor
3 adet Sağlık Memuru
2 adet Hemşire
2 adet Ebe
1 adet Röntgen Teknisyeni
2 adet Memur
2 adet Hizmetli/Şoför
2 adet Hizmetli
1 adet Sözleşmeli Hizmetli
çalışmaktadır.

Yine bu merkezde 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi de yer almaktadır. Bu Sağlık Merkezine
4 adet Aile Hekimi
4 adet Ebe
1 adet Sağlık Laboratuarı personeli görev yapmaktadır.

1 nolu Aile Sağlık Merkezi : İlçe Özel İdare İş Merkezinde yer almaktadır.Burada 6 adet aile hekimi ve 6 adet ebe bulunmaktadır. Yine bu binada 1 adet Toplum Sağlığı Merkezinin görevlendirdiği Laboratuar Teknisyeni bulunmaktadır.

Sağlık ocaklarımızın bir kısmında sağlık personeli olmakla birlikte özellikle sağlık evlerimizin bir çoğunda personel bulunmamaktadır.İlçemizdeki toplam 8 sağlık ocağında 10 pratisyen hekim, 7 hemşire,20 ebe,7 sağlık memuru görev yapmaktadır.Toplam 26 sağlık evinin sadece 3 tanesinde personel bulunmakta diğerleri hizmet vermemektedir.

İlçemizde SSK'ya bağlı olarak 1985 yılında Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi açılmış,5283 sayılı kanun gereğince de Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir.2006 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na tahsis edilmiş ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce ''Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'' açılmıştır.Çayeli Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 50 yataklı olup,tam kapasiteyle çalışmaktadır.18 yaş üstü erkek zihinsel özürlü hasta kabul etmektedir.Merkezde 15 kadrolu personel ve hizmet alım sözleşmesi karşılığı 38 kişi görev yapmaktadır.