Giyim

Giyim


Çayelinde erkeklerin kıyafetlerinde bir değişiklik olmamakla birlikte kadınlar başlarına çeşan ya da peştamal sarar. Ancak modern çağa direnemeyen Çayelili kadınlar da modanın nimetlerine kapılarını açmış, çeşan ve peştamalı daha çok aksesuar olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat modernleşmeye direnen köylü kadınlarımız çeşan ve peştamala sahip çıkmaktadırlar.